INTRO STUDIO

AMB INTROSTUDIO CADA TARDA SUMMA

T’agradaria incentivar la iniciativa i gestió personal del teu fill? Amb INTROSTUDIO els alumnes de cinquè i sisè de Primària aconsegueixen desenvolupar les competències que els permeten estudiar eficientment: aconseguir millors resultats en menys temps. A més d’adquirir aquest hàbit per al seu futur i guanyar les habilitats que necessitaran durant aquesta etapa.

DESCRIPCIÓ

Les sessions d’Introstudio es basen en uns tallers d’aprenentatge actiu i cooperatiu, que imparteixen els nostres orientadors al llarg de tot el curs acadèmic.
Els alumnes participen en sessions de 2 hores a les sales d’estudi habilitades, sempre dirigides pels nostres orientadors especialment formats. Les sessions INTROSTUDIO s’estructuren de la següent forma:
5 minuts d'organització del temps
60 minuts d'estudi i tasques
50 minuts per a les unitats d'Aprenentatge Actiu
5 minuts per a l'avaluació i avanç

PERFIL DE L'ALUMNE

Estudiants de cinquè i sisè de Primària que volen millorar la proporció entre temps de treball i esforç total, i que això es transmeti en una millor proporció entre esforç aplicat i resultats obtinguts.

COMPETÈNCIES

Amb INTROSTUDIO, els alumnes desenvoluparan unes competències clau definides a nivell internacional, per créixer no només acadèmicament, sinó també social i personalment. Són conceptes relacionats amb ‘aprendre a aprendre’, l’aprenentatge cooperatiu i la motivació.

Aprendre a aprendre

Competències Matemàtiques

Competències Lingüístiques - lectura

Autoconeixement

Interpersonal: relació i participació

METODOLOGIA

Per aconseguir una adquisició eficaç de les competències, els tallers d’aprenentatge actiu permeten que l’alumne avanci cap als resultats de més d’una competència alhora amb formes d’educació formal i no formal.
  • Tècniques d'Aprenentatge cooperatiu

    Tallers com ‘Llapis al centre’ o ‘1-2-4’ entre d’altres

  • Tecnologia i dinàmiques per activar l'aprenentatge

  • Gammificació

    Avaluació diària després de la tarda INTELLIGO.

Sol·licita informació

Dono el meu consentiment per al manteniment de les meves dades per a rebre informació comercial que pugui ser del meu interès, via SMS, WhatsApp I/o correu electrònic.

SINO

Contacta amb nosaltres
Contacta’ns si tens dubtes o necessites més informació sobre els programes

(+34) 933 214 270